با ما در ارتباط باشید!

کلینیک مرکزی

تربت حیدریه - شهید سلیمانی 6 - جنب چاپخانه قدس - مجتمع تجاری سیمرغ - طبقه دوم - واحد 105

تلفن تماس

051-52287782

اینستاگرام

dr.vajiheh.mianbandi@